Přeji si pro sebe a své kamarádky vyjížďku vánoční Prahou

paní Jarmila, 84 let

Plníme sice přání jednotlivým seniorům, ale této prosbě se odolat nedalo. A tak jsme udělali výjimku.
Jedna 94 letá dáma z Horních Měcholup si přála projet se večerní Prahou. A ráda by vzala i svých 8 kamarádek.


Sešli jsme se v hotelu Panorama, kam nás jménem pana ředitele pozvala Bára Jelínková. Úžasně jsme se občerstvili a připravili na cestu.


V 18 hodin jsme malým mikrobusem s průvodkyní vyrazili do víru vánočního velkoměsta. Cestou jsme se dozvěděli o vánočních zvycích, zajímavosti o místech, po kterých jsme projížděli a ještě jsme stačily zavzpomínat " jak to kdysi bylo".


Prohlédli jsme si Staroměstské náměstí se jeho vánočním stromem, Pražský hrad, Malou Stranu, Karlovo náměstí, prohlédly si Tančící dům a Karlův most. Prostě jsme projezdili co se dalo. Po 90ti minutách vánočního cestování jsme partu fajnových seniorek dovezly domů. Na památku jsme dostali medaili za statečnost.Té nejmladší dámě bylo 86 a nejstarší, jak říkají, pouhých 94.


Majitel společnosti, která nám vyhlídkovou cestu poskytla, pan Zeman a paní průvodkyně byli báječní!
Dárek v podobě vánoční růže od společnosti kytku.cz udělal každé velkou radost.
Bohužel nadšení, štěstí a radost, kterou všechny dámy prožívaly, se vyfotit nedaly.