Přeji si zdravotní masáž

paní Kamila, 90 let

Je naší patronkou a každý jistě poznáte paní Kamilu Moučkovou. Legendární první československou televizní hlasatelku. Sama o sobě říká, že není žádná lvice, ale takhle se většinou charakterizují sami ti,
kteří lví srdce mají. Po nedobrovolném odchodu z televize po převratu v roce 1968 se stala uklizečkou, pomocnou sílou v divadelním bufetu a v neposlední řadě přijmula i domácí práce a vyráběla igelitové sáčky. Práce s rolí, ze které igelit musela odvíjet, jí zapříčinila trvalé následky v podobě bolesti zad a krční páteře. Když se jí dnes zeptáte, co bylo nejhorší na letech 1968-89 řekne Vám, že celých těch 21 let. Povídat si s ní o Václavu Havlovi, o Chartě 77, o Janu Palachovi a vlastně o celém jejím životě je velký zážitek. Po loňském úrazu, kdy si zlomila při pádu krček a po bezmála šesti měsíčním pobytu v nemocnici a léčebnách je zase zpět. Zase je tady ta paní Kamila, která neuhne ani pohledem a nazývá věci stále pravými jmény. Jsme rádi, že jsme jí mohli splnit přání a nebylo to jednoduché. Prý jsou jistě potřebnější! Ale my jsme se nedali a dopřáli jsme jí zdravotní masáž, která jí alespoň na chvíli ulevila od bolesti zad.

26. ledna 2019