Koncert "Přání se mají plnit"

26. ledna 2022
I když nám covid chtěl zhatit plány, nedali jsme se. Charitativní koncert Přání se mají plnit, který jsme uspořádali 2. prosince v Kostele Sv. Ludmily, se povedl.
 
 
 
Děkujeme všem zpěvákům Jitce Zelenkové, Pavlíně Senić, Kateřině Englichové, Ladislavě Kaspříkové, Simoně Postlerové, Aleši Kaspříkovi, Migueli Cavalcanti, Pavlu Hruškovi a moderátorovi Karlu Voříškovi, kteří vystoupili bez nároků na honorář.
Děkujeme hudebníkům a mistrům zvuku. Velké poděkování patří Farnosti u kostela sv. Ludmily, panu faráři Jakubu Berkovi.
Za podporu děkujeme společnosti ČEPS a.s., Panorama Hotel Prague, Arkády Pankrác Praha a Úřadu MČ Praha 2.Z výtěžku, který koncert přinesl, podpoříme další krásná přání.